Historie

HISTORIE ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE U SEBASTOPOLU

Prvopočátky historie Sebastopolu, hostince U Sebastopolu či slangově Na Sabáku spadá do poloviny 19. století. Někdy kolem roku 1864 vybojoval povolení ke stavbě na svém poli pan Josef Chroust. O povolení svedl bitvu s městským úřadem a svatohorským proboštem Jeřábkem, až konečně krajský úřad berounský rozhodl, že hostinec tu postaven býti může s ohledem na nedostatek vhodných hostinských a ubytovacích zařízení ve městě, které od jara do podzimu hostilo tisíce svatohorských poutníků nemajíc kam se uchýlit, ani na nocleh ani na stravování. Stavba bývala tehdy jako osamělý objekt v polích za městem, dnešní vůkolní stavby a sousedství tu nebyla. Josef Chroust však stavbu nedokončil, po něm tedy stavěl pan Josef Přeslička, v roce 1865 prodal však stavbu šenkýři Ferdinandu Šléglovi z Trhových Dušník. Pustil se sice do stavby, ale za nedlouho zemřel. Stavbu dovedla do konce až jeho žena Marie Přesličková. Pokud se přicházelo z Prahy nebo Dobříše, býval dlouho, až do počátku 20. století, prvním stavením zájezdní a poutnický hostinec U Sebastopolu.

Na otázku proč se hostinec jmenuje U Sebastopolu, či Sebastopol není jednoznačná odpověď. Existují dvě teze, které vám teď nabídnu a vy si vyberte. Za prvním vysvětlením musíme do poloviny 19. století, přesněji do časů Krymské války a Krymská válka je především obležení Sebastopolu spojeneckými vojsky Anglie a Francie. Na jejich straně stálo i Rakousko, ale to do vlastních bojů nezasáhlo. Obležení Sebastopolu trvalo takřka rok od září 1854 do září 1855. Byla to krvavá řež s téměř 50 tisíci padlými na každé straně. Nakonec bylo Rusko přinuceno podepsat mírovou smlouvu. Válkou zdeptaný Sebastopol byl v povědomí všech tehdejších lidí a to vedlo k pojmenování Sebastopol.

Ten druhý výklad je popravdě zajímavější. Z pátku 15. na sobotu 16. října 1815 přenocoval ruský car Alexandr I. v hostinci U Zeleného stromu na náměstí v Příbrami. Byl pozván maršálem Karlem ze Schwarzenbergu na Hlubokou u příležitosti vítěztví nad Napoleonem v bitvě u Lipska. V sobotu ráno pak car se svým vojenským doprovodem, kterým byla jednotka ze Sebastopolu, odjel na zámek Orlík, kam ve 14 hodin dorazil a několik dní zde odpočíval. A proč ten jeho hlavní vojenský doprovod nemohl být ubytován ve městě ? Protože měli mnoho koňů a tak sloučili svůj tábor za městem v místě, kde byl postaven zájezdní hostinec. A tak na paměť této události pojmenovali majitelé hostinec U Sebastopolu. A proč je ve slově Sebastopol B a ne V? Důvod je jednoduchý. Aby jméno bylo zajímavější a vpravdě unikátnější ponechali v názvu ruské B, které se píše jako naše B.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, KTERÉ V TOMTO DOMĚ ŽILI

Jako prvního musím jmenovat váženého pana Hanuše Jelínka, který se v domě roku 1878 narodil. Prožil zde své dětství a část studentských roků. Největší a nejznámější náš překladatel z francouštiny do češtiny a naopak. „Zpěvy sladké Francie“, rozsáhlý soubor francouzské poezie neopakovatelně přeložený do češtiny. Psal prózu i básně a byl význačný kritik. Jako první seznámil příslušníky francouzského národa s literaturou českou, historickou i současnou. Dostalo se mu jako jedinému Čechovi nejvyššího vyznamenání Francouzské republiky, řádu čestné legie. Jeho život skončil v roce 1944. Dále je hostinec U Sebastopolu v naší kulturní historii spjat s malířem Mikulášem Alšem. Zde totiž prožila kus života jeho velká láska budoucí žena Márinka Kailová (1874-1878). Mimochodem Mikoláš Aleš si ji sem chodil namlouvat a pod jejím oknem strávil mnoho chvil čekáním na svoji milovanou , neboť teta u které Márinka bydlela moc lásce svojí neteře nepřála. Tento její pobyt připomíná pamětní deska s reliéfem jejího dívčího portrétu na fasádě.

Pak se zde vystřídalo několik majitelů až si budovu po roce 1948 přivlastnila rudá komunistická strana a nechala budovu pomalu chátrat. A tak jsem v roce 1997, koupil budovu se zahradou od restituentů rodiny Rechnerových.Poté mně čekala obrovská práce rekonstrukce celého objektu od sklepa až po střechu. Začal jsem novou střechou a rekonstrukcí sálu, kde vznikl bar Hollywood, cocktail-bar s výzdobou a zaměřením na kinematografii a období 50-60.léta. Stěžejní osobnosti Marilyn Monroe, James Dean a Elvis Presley. Zároveň jsme vybudovali zahradní restauraci ve stylu stavby domu. Obvodová část zahradní restaurace byla postavena z přírodního kamene. Slavnostní otevření této rekonstruované části bylo v srpnu 1997. Pak rekonstrukce kuchyně hostince U Sebastopolu. V roce 2001 jsem začal s rekonstrukcí prvního patra, kde vzniklo 6 pokojů s veškerým příslušenstvím a apartmán v zámeckém stylu. Otevřeno v září 2005.